Co nabízíme ZŠ

Naše škola nabídne bezpečné, respektující a tvůrčí prostředí. Profesionalitou a prožitkem podpoříme jedinečnost a rozvoj k samostatnému myšlení a učení. Společná cesta bude radostí nás všech.

"Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost..."

Věříme, že škola má být partnerem a průvodcem každého žáka na jeho cestě k poznání. Naším cílem je, aby ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání. Stala se prostorem pro nové nápady, zajímavé myšlenky, inovativní přístupy a byla inspirující.

 • Zájmové kroužky připravujeme od října zde
 • Ocenění školy zde
 • Zapojení do projektů: OP JAK zde

 • Publicita NPO:
 •    1. zakoupení IT zařízení zde 
 •    2. zakoupení digitálních technologií zde 
 •    3. IT pro znevýhodněné žáky zde   
 •    4. podpora digitální gramotnosti zde

Co nabízíme MŠ

 • cvičení /pravidelně 1x týdně s trenérkou/
 • kulturní akce - divadla, koncerty
 • výlety do přírody
 • zahradní slavnosti, besídky
 • ekologické a jiné vzdělávací pořady
 • další zajímavé činnosti – pouštění draků, táborák, pečení aj. s ohledem na roční období
 • zapojení do projektů: OP JAK zde