Co nabízíme ZŠ

Naše škola nabídne bezpečné, respektující a tvůrčí prostředí. Profesionalitou a prožitkem podpoříme jedinečnost a rozvoj k samostatnému myšlení a učení. Společná cesta bude radostí nás všech.

"Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost..."

Věříme, že škola má být partnerem a průvodcem každého žáka na jeho cestě k poznání. Naším cílem je, aby ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání. Stala se prostorem pro nové nápady, zajímavé myšlenky, inovativní přístupy a byla inspirující.

  • Zájmové kroužky připravujeme od října zde
  • Ocenění školy zde
  • Zapojení do projektů zde

Co nabízíme MŠ

  • cvičení /pravidelně 1x týdně s trenérkou/
  • kulturní akce - divadla, koncerty
  • výlety do přírody
  • zahradní slavnosti, besídky
  • ekologické a jiné vzdělávací pořady
  • další zajímavé činnosti – pouštění draků, táborák, pečení aj. s ohledem na roční období