Co nabízíme ZŠ

Naše škola nabídne bezpečné, respektující a tvůrčí prostředí. Profesionalitou a prožitkem podpoříme jedinečnost a rozvoj k samostatnému myšlení a učení. Společná cesta bude radostí nás všech.

"Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost..."

Věříme, že škola má být partnerem a průvodcem každého žáka na jeho cestě k poznání. Naším cílem je, aby ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání. Stala se prostorem pro nové nápady, zajímavé myšlenky, inovativní přístupy a byla inspirující.

Co nabízíme MŠ

  • kroužek - výuka anglického jazyka /lektorka/
  • cvičení /trenérka/
  • plavecký výcvik pro předškoláky /p.učitelky a trenéři/
  • logopedickou péči v rámci denní řízení činnosti /p.učitelka/
  • kulturní akce - divadla, koncerty
  • výlety do přírody
  • zahradní slavnosti, besídky
  • ekologické a jiné vzdělávací pořady
  • další zajímavé činnosti – pouštění draků, táborák, pečení aj. s ohledem na roční období