Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Platby

Platby

Bankovní spojení: Číslo účtu: 51-8913310237/0100

Platby lze uhradit:

  •  Inkasem – inkasováním finanční částky z účtu poplatníka. Rodiče musí dát ve své bance povolení k inkasu.                                                     (jiná možnost pouze po domluvě s vedoucí jídelny)
  •  Finanční limit v bance nastavte na jedno dítě v 1.800,- Kč, v  1 000,- Kč.

Výše školného v MŠ je stanovena na 600 Kč měsíčně. (změna od 1.9.2023)

Výše poplatku za školní družinu v ZŠ je stanovena na 200 Kč měsíčně.

Platba probíhají inkasem.

Cena stravného  Platné od 1.1.2023

3 - 6 let – přesnídávka 13,- Kč, oběd 26,- Kč, odp. svačina 13,- Kč
celodenní stravování 52,- Kč

7 let – přesnídávka 14,- Kč, oběd 27,- Kč, odp. svačina 13,- Kč
celodenní stravování 54,- Kč 

7 - 10 let - oběd 31,- Kč

pitný režim/denně 6,- Kč - zahrnutý v celkové ceně

Platby jsou prováděny zálohou ( na začátku měsíce ).

Odhlašování stravy

V případě nemoci či jiné absence dítěte, je třeba stravu odhlásit na strava.cz do 12 hodin a zároveň omluvit nepřítomnost

dítěte paní učitelce na třídě nebo e-mailem.

Dítě má první den nemoci nárok na oběd. Možnost vyzvednutí do jídlonosiče.

MŠ "vila" - Ptáčata, Tel: 602 772 048

Dolní MŠ - Koťata, Tel: 722 454 239

Horní MŠ - Zajíčci, Tel: 607 720 938

Horní MŠ - Lvíčata, Tel: 722 799 782

Slunečná - Sovičky, Tel: 725 774 791

Základní škola - omlouvání přes Bakaláře nebo e-mailem.

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů

Stravu je možné vyzvednout do jídlonosiče na všech pracovištích v době od 11.10 do 11.20.

V základní škole:

  • zvoňte u bočního vchodu na jídelnu (kuchyni)

Diety

Rodiče dítěte/žáka jsou povinni nahlásit požadovaná stravovací omezení vedoucí jídelny.

Tato omezení je nutné mít potvrzené od lékaře a každoročně aktualizovat k 1.9. 

K dietnímu stravování se vztahují přísná hygienická pravidla, která je nutné dodržovat.

Veškeré informace o dietním stravování konzultujte s vedoucí školní jídelny p. Černochovou.

(Tel: 606 082 101, email: jidelna@skolasrubec.cz)

Omezený provoz

Omezený provoz je vyhlašován většinou v termínech prázdnin (podzimní, jarní, letní) nebo dle potřeby z provozních důvodů.

Probíhá v budově školky V Horní ulici s kapacitou 2x24 dětí.

Nahlášení dětí je z organizačních a provozních důvodů vždy závazné.

Omezený provoz je především pro zaměstnané rodiče. Seznamy k nahlášení dětí jsou vždy předem

k dispozici u paní učitelek na jednotlivých odděleních MŠ.

Prázdninový udržovací poplatek za MŠ je stanoven na 50Kč za měsíc.

Poplatek se netýká předškoláků. Děti, které prázdninový  provoz využijí, zaplatí poměrnou část školného.

Výše poplatku bude stanovena předem i s platbou za stravu a bude vždy závazná. 

Vedoucí jídelny

Alena Černochová

Tel.: 606 082 101 email: jidelna@skolasrubec.cz

Odhlášky na internetu lze provést do 12 hod. na následující den.

Pro požadavek ukončení stravování ve školní jídelně kontaktujte vedoucí školní jídelny.