Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Platby

Platby

Bankovní spojení: Číslo účtu: 51-8913310237/0100

Platby lze uhradit:

  •  Inkasem – inkasováním finanční částky z účtu poplatníka. Rodiče musí dát ve své bance povolení k inkasu.                                                     (jiná možnost pouze po domluvě s vedoucí jídelny)
  •  Finanční limit v bance nastavte na jedno dítě v 1.500,- Kč, v  800,- Kč.

Výše školného v MŠ je určena na 400,- Kč měsíčně.

Výše poplatku za družinu v ZŠ je určena na 200,- Kč měsíčně.

Cena stravného

3 - 6 let – přesnídávka 9,- Kč, oběd 21,- Kč, odp. svačina 9,- Kč
celodenní stravování 39,- Kč

7 let – přesnídávka 9,- Kč, oběd 22,- Kč, odp. svačina 9,- Kč
celodenní stravování 40,- Kč 

7 - 10 let - oběd 24,- Kč

Platby jsou prováděny zálohou ( na začátku měsíce ).

Odhlašování stravy

V případě nemoci či jiné absence dítěte, je třeba stravu odhlásit na strava.cz do 12 hodin a zároveň omluvit nepřítomnost dítěte paní učitelce na třídě nebo e-mailem.

Dítě má první den nemoci nárok na oběd. Možnost vyzvednutí do jídlonosiče.

MŠ "vila" - Ptáčata, Tel: 602 772 048

Dolní MŠ - Koťata, Tel: 722 454 239

Horní MŠ - Zajíčci, Tel: 607 720 938

Horní MŠ - Lvíčata, Tel: 722 799 782

Slunečná - Sovičky, Tel: 725 774 791

Základní škola - omlouvání přes Bakaláře nebo e-mailem.

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů

Stravu je možné vyzvednout do jídlonosiče na všech pracovištích v době od 11.10 do 11.20.

V základní škole:

  • zvoňte na sekretariát
  • vchod levými dveřmi
  • výdej v suterénu v jídelně

Omezený provoz

Omezený provoz je vyhlašován většinou v termínech prázdnin (podzimní, jarní, letní) nebo dle potřeby z provozních důvodů.

Probíhá v budově školky V Horní ulici s kapacitou 2x24 dětí. Nahlášení dětí je z organizačních a provozních důvodů vždy závazné.

Omezený provoz je především pro zaměstnané rodiče. Seznamy k nahlášení dětí jsou vždy předem k dispozici u paní učitelek

na jednotlivých odděleních MŠ.

Vedoucí jídelny

Alena Černochová

Tel.: 606 082 101 email: jidelna@skolasrubec.cz

Odhlášky na internetu lze provést do 12 hod. na následující den.