Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Platby

Platby

Bankovní spojení: Číslo účtu: 51-8913310237/0100

Platby lze uhradit:

  •  Inkasem – inkasováním finanční částky z účtu poplatníka. Rodiče musí dát ve své bance povolení k inkasu.                                                     (jiná možnost pouze po domluvě s vedoucí jídelny)
  •  Finanční limit v bance nastavte na jedno dítě v 1.500,- Kč, v  800,- Kč.

Výše školného v MŠ je určena na 400,- Kč měsíčně. (od září 2022 bude školné zvýšeno na 550Kč měsíčně) 

Výše poplatku za družinu v ZŠ je určena na 200,- Kč měsíčně.

Cena stravného

3 - 6 let – přesnídávka 9,- Kč, oběd 21,- Kč, odp. svačina 9,- Kč
celodenní stravování 39,- Kč

7 let – přesnídávka 9,- Kč, oběd 22,- Kč, odp. svačina 9,- Kč
celodenní stravování 40,- Kč 

7 - 10 let - oběd 24,- Kč

Platby jsou prováděny zálohou ( na začátku měsíce ).

Odhlašování stravy

V případě nemoci či jiné absence dítěte, je třeba stravu odhlásit na strava.cz do 12 hodin a zároveň omluvit nepřítomnost dítěte paní učitelce na třídě nebo e-mailem.

Dítě má první den nemoci nárok na oběd. Možnost vyzvednutí do jídlonosiče.

MŠ "vila" - Ptáčata, Tel: 602 772 048

Dolní MŠ - Koťata, Tel: 722 454 239

Horní MŠ - Zajíčci, Tel: 607 720 938

Horní MŠ - Lvíčata, Tel: 722 799 782

Slunečná - Sovičky, Tel: 725 774 791

Základní škola - omlouvání přes Bakaláře nebo e-mailem.

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů

Stravu je možné vyzvednout do jídlonosiče na všech pracovištích v době od 11.10 do 11.20.

V základní škole:

  • zvoňte na sekretariát
  • vchod levými dveřmi
  • výdej v suterénu v jídelně

Omezený provoz

Omezený provoz je vyhlašován většinou v termínech prázdnin (podzimní, jarní, letní) nebo dle potřeby z provozních důvodů.

Probíhá v budově školky V Horní ulici s kapacitou 2x24 dětí. Nahlášení dětí je z organizačních a provozních důvodů vždy závazné.

Omezený provoz je především pro zaměstnané rodiče. Seznamy k nahlášení dětí jsou vždy předem k dispozici u paní učitelek

na jednotlivých odděleních MŠ.

Prázdninový udržovací poplatek za MŠ bude od července 2022 činit 50Kč za měsíc.

Poplatek se netýká předškoláků. Děti, které prázdninový  provoz využijí, zaplatí poměrnou část školného.

Výše poplatku bude stanovena předem i s platbou za stravu a bude vždy závazná. 

Vedoucí jídelny

Alena Černochová

Tel.: 606 082 101 email: jidelna@skolasrubec.cz

Odhlášky na internetu lze provést do 12 hod. na následující den.