Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy Srubec ve školním roce 2021/2022

V souladu s § 34 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, vyhlašuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Srubec,

po dohodě se zřizovatelem, zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022.

Na doporučení MŠMT se zápis bude konat distančním způsobem a pro podání přihlášek využijeme  delšího časového úseku.

                                                                     

                                                                                       2.5. - 16.5.2021

                                                 .

Žádost lze doručit následujícím způsobem:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poště)
 • osobním podáním ve škole (denně od 8.00 - 14.00)

Kritéria pro přijetí:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dítě, které do 31.8.2021 dosáhne věku pěti let),                                                       nebo s odkladem povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
 2. Dítě, které dosáhne věku čtyř let do 31.8.2021 s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
 3. Dítě, které dosáhne věku tří let do 31.8.2021 s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
 4. Dítě, které dosáhne věku dvou let do 31.8.2021 s trvalým bydlištěm v obci Srubec. Dvouleté děti budou přijaty pouze při volné kapacitě míst v MŠ.

 V případě shodných kritérií rozhoduje datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

 

Zákonní zástupci dítěte doručí přihlášku a kopie následujících dokumentů:

 • řádně vyplněnou žádost včetně potvrzení od lékaře a přihlášku ke stravování ( ke stažení zde)
 • rodný list dítěte 
 • zdravotní kartu pojišťovny dítěte 
 • občanský průkaz rodičů, (zákonného zástupce), cizinci doklad o trvalém pobytu

 Pro rodiče, kteří nemají možnost vytištění přihlášky, budou připraveny k vyzvednutí v ZŠ po telefonické domluvě.

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování.

O způsobu rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vás budeme informovat na stránkách školy.