Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do MŠ

ROZŘAZENÍ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ

NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Seznam zde

Seznamy stávajících dětí,
které pouze věkem postupují do vyšších oddělení,

jsou k dispozici u učitelek MŠ proti podpisu rodiče.

Třída "Ptáčata" příští rok na vile zůstává.

Předškolní třídy budou "Sovičky" v ZŠ a "Zajíčci" v MŠ horní.

 Úvodní schůzka pro rodiče se bude konat 31.8.2023 v 16:30 na jednotlivých třídách.

 

 


                        ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

                            NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

Výsledky zápisu zde

 

Ředitelka  ZŠ a MŠ Srubec stanovila podle §34 odst.2 zákona 561/2004 sb. 

termíny k zápisu do mateřské školy na úterý a středu

2. a 3.5.2023

Zápisy budou probíhat v budově Základní školy a mateřské školy Srubec v ulici Slunečná 1 100

od 8:00 do 11:00     a     od 13:00 do 16:00

Kritéria pro přijetí:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dítě, které do 31.8.2023 dosáhne věku pěti let),                                                                       nebo s odkladem povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
 2. Dítě, které dosáhne věku čtyř let do 31.8.2023 s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
 3. Dítě, které dosáhne věku tří let do 31.8.2023 s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
 4. Dítě, které dosáhne věku dvou let do 31.8.2023 s trvalým bydlištěm v obci Srubec.                                                                                                                        Dvouleté děti budou přijaty pouze při volné kapacitě míst v MŠ.

V případě shodných kritérií rozhoduje datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

Předpokládaná volná kapacita je 33 míst.

 

 Zákonní zástupci dítěte doručí přihlášku a kopie následujících dokumentů:

 • řádně vyplněnou žádost včetně potvrzení od lékaře a přihlášku ke stravování ( ke stažení zde)
 • rodný list dítěte 
 • občanský průkaz rodičů, (zákonného zástupce)
 • cizinci doklad o povolení pobytu v ČR a ověřující doklad o místu pobytu ve spádovém obvodu školy (obec Srubec)

Přihlášky do MŠ lze doručit :

 • osobně v daném termínu
 • datovou schránkou fbbkznx (se všemi kopiemi požadovaných dokumentů)
 • doporučeným dopisem (se všemi kopiemi požadovaných dokumentů)

 

Pro rodiče, kteří nemají možnost vytištění přihlášky, budou připraveny k vyzvednutí v ZŠ. 

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje,

neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování.

O způsobu rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vás budeme informovat na stránkách školy.

 

Mgr. Vladimíra Bernasová, ředitelka školy