Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy Srubec ve školním roce 2021/2022

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Srubec.

Z 1 / 2021 –  

Z 3/ 2021 –   

Z 4 / 2021 –  

Z 5 / 2021 –  

Z 6 / 2021 –  

Z 7 / 2021 –  

Z 8 / 2021 –  

Z 11 / 2021 – MŠ

Z 12 / 2021 – MŠ

Z 13 / 2021 – MŠ

Z 15 / 2021 – MŠ  

Z 16 / 2021 – MŠ 

Z 18 / 2021 – MŠ

Z 19 / 2021 – MŠ

Z 20 / 2021 – MŠ 

Z 21 / 2021 – MŠ  - od 17.ledna 2022

Z 22 / 2021 – MŠ

Z 26 / 2021 – MŠ

Z 28 / 2021 – MŠ 

Z 29 / 2021 – MŠ

Z 30 / 2021 – MŠ

Z 31 / 2021 – MŠ

Z 32 / 2021 – MŠ

Z 33 / 2021 – MŠ

Z 35 / 2021 – MŠ

Z 36 / 2021 – MŠ – od 4.ledna 2022

Z 37 / 2021 – MŠ

Z 39 / 2021 – MŠ

Z 42 / 2021 – MŠ

Z 45 / 2021 – MŠ

Z 46 / 2021 – MŠ

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budeme vydávat v kanceláři ZŠ a MŠ Srubec, Slunečná 1 100,

denně od 8.00 – 14.00 do 11.6.2021.

 

 

 

V souladu s § 34 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, vyhlašuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Srubec,

po dohodě se zřizovatelem, zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022.

Na doporučení MŠMT se zápis bude konat distančním způsobem a pro podání přihlášek využijeme  delšího časového úseku.

                                                                     

                                                                                       2.5. - 16.5.2021

                                                 .

Žádost lze doručit následujícím způsobem:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poště)
 • osobním podáním ve škole (denně od 8.00 - 14.00)

Kritéria pro přijetí:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dítě, které do 31.8.2021 dosáhne věku pěti let),                                                       nebo s odkladem povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
 2. Dítě, které dosáhne věku čtyř let do 31.8.2021 s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
 3. Dítě, které dosáhne věku tří let do 31.8.2021 s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
 4. Dítě, které dosáhne věku dvou let do 31.8.2021 s trvalým bydlištěm v obci Srubec. Dvouleté děti budou přijaty pouze při volné kapacitě míst v MŠ.

 V případě shodných kritérií rozhoduje datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

 

Zákonní zástupci dítěte doručí přihlášku a kopie následujících dokumentů:

 • řádně vyplněnou žádost včetně potvrzení od lékaře a přihlášku ke stravování ( ke stažení zde)
 • rodný list dítěte 
 • zdravotní kartu pojišťovny dítěte 
 • občanský průkaz rodičů, (zákonného zástupce), cizinci doklad o trvalém pobytu

 Pro rodiče, kteří nemají možnost vytištění přihlášky, budou připraveny k vyzvednutí v ZŠ po telefonické domluvě.

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování.

O způsobu rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vás budeme informovat na stránkách školy.