Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do MŠ

 

Přijaté děti pro školní rok 2024/2025

 

Základní škola a mateřská škola Srubec přijala k 1.9.2024 děti evidované pod těmito registračními čísly:

 

Z 4/2024 -MŠ

Z 5/2024 - MŠ

Z 6/2024 - MŠ

Z 7/2024 - MŠ

Z 8/2024 - MŠ

Z 9/2024 - MŠ

Z 10/2024 - MŠ

Z 11/2024 – MŠ

Z 14/2024 - MŠ

Z 15/2024 - MŠ

Z 16/2024 - MŠ

Z 18/2024 - MŠ

Z 19/2024 - MŠ

Z 20/2024 - MŠ

Z 21/2024 - MŠ

Z 22/2024 - MŠ

Z 23/2024 - MŠ

Z 24/2024 - MŠ

Z 25/2024 - MŠ

Z 26/2024 - MŠ

Z 27/2024 - MŠ

Z 28/2024 - MŠ

Z 30/2024 - MŠ

Z 32/2024 - MŠ

Z 33/2024 - MŠ

Z 34/2024 - MŠ

Z 35/2024 - MŠ

Z 36/2024 - MŠ

Z 37/2024 - MŠ

Z 39/2024 - MŠ

Z 40/2024 - MŠ

Z 41/2024 - MŠ

 

 

 

Vyvěšeno dne: 15.5.2024

 

 

           Mgr. Vladimíra Bernasová

           ředitelka školy

 

 

 

Nepřijaté děti pro školní rok 2024/2025

 

Základní škola a mateřská škola Srubec nepřijala k 1.9.2024 děti evidované pod těmito registračními čísly:

 

Z29/2024 - MŠ   

Z3/2024 - MŠ   

Z2/2024 - MŠ   

Z38/2024 - MŠ   

Z12/2024 - MŠ   

Z31/2024 - MŠ   

Z1/2024 - MŠ   

Z13/2024 - MŠ   

Z17/2024 - MŠ   

 

 

 

Nepřijaté děti nesplnily především kritérium věku a trvalého bydliště v den konání zápisu do MŠ v obci Srubec.

Pokud se následně během roku uvolní kapacita, budeme Vás podle pořadí kontaktovat.

 

Vyvěšeno dne: 15.5.2024

Mgr. Vladimíra Bernasová

ředitelka školy

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

                  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

                            NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 

 

Ředitelka  ZŠ a MŠ Srubec stanovila podle §34 odst.2 zákona 561/2004 sb. 

termíny k zápisu do mateřské školy na pondělí a úterý

6. a 7.5.2024

Zápisy budou probíhat v budově Základní školy a mateřské školy Srubec v ulici Slunečná 1 100

od 8:00 do 12:00     a     od 13:00 do 16:00

Kritéria pro přijetí:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dítě, které do 31.8.2024 dosáhne věku pěti let),                                                                       nebo s odkladem povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
 2. Dítě, které dosáhne věku čtyř let do 31.8.2024 s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
 3. Dítě, které dosáhne věku tří let do 31.8.2024 s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
 4. Dítě, které dosáhne věku dvou let do 31.8.2024 s trvalým bydlištěm v obci Srubec.                                                                                                                        Dvouleté děti budou přijaty pouze při volné kapacitě míst v MŠ.

V případě shodných kritérií rozhoduje datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

Předpokládaná volná kapacita je 31 míst.

 

 Zákonní zástupci dítěte doručí přihlášku a kopie následujících dokumentů:

 • řádně vyplněnou žádost včetně potvrzení od lékaře a přihlášku ke stravování ( ke stažení zde)
 • rodný list dítěte 
 • občanský průkaz rodičů, (zákonného zástupce)
 • cizinci doklad o povolení pobytu v ČR a ověřující doklad o místu pobytu ve spádovém obvodu školy (obec Srubec)

Přihlášky do MŠ lze doručit :

 • osobně v daném termínu
 • datovou schránkou fbbkznx (se všemi kopiemi požadovaných dokumentů)
 • doporučeným dopisem (se všemi kopiemi požadovaných dokumentů)

 

Pro rodiče, kteří nemají možnost vytištění přihlášky, budou připraveny k vyzvednutí v ZŠ. 

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje,

neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování.

O způsobu rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vás budeme informovat na stránkách školy.

 

Mgr. Vladimíra Bernasová, ředitelka školy