Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do MŠ

                                      .

Kritéria pro přijetí:

  1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dítě, které do 31.8.2022 dosáhne věku pěti let),                                                                       nebo s odkladem povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
  2. Dítě, které dosáhne věku čtyř let do 31.8.2022 s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
  3. Dítě, které dosáhne věku tří let do 31.8.2022 s trvalým bydlištěm v obci Srubec.
  4. Dítě, které dosáhne věku dvou let do 31.8.2022 s trvalým bydlištěm v obci Srubec.                                                                                                                        Dvouleté děti budou přijaty pouze při volné kapacitě míst v MŠ.

 V případě shodných kritérií rozhoduje datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

 

Zákonní zástupci dítěte doručí přihlášku a kopie následujících dokumentů:

  • řádně vyplněnou žádost včetně potvrzení od lékaře a přihlášku ke stravování ( ke stažení zde)
  • rodný list dítěte 
  • občanský průkaz rodičů, (zákonného zástupce), cizinci doklad o trvalém pobytu

 Pro rodiče, kteří nemají možnost vytištění přihlášky, budou připraveny k vyzvednutí v ZŠ. 

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování.

O způsobu rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vás budeme informovat na stránkách školy.