Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do ZŠ

Zvláštní zápis do mateřských a základních škol

pro cizince na rok 2023/2024

Dle zákona č. 67/2022 Sb.,Lex Ukrajina se bude konat 5. června 2023

Позачерговий набір до дитячих садків для іноземців згідно

з Законом № 67/2022 Зб., Lex Ukraine відбудеться 5 червня 2023 року.

 

                                         5.6. 2023

 

Zápisy budou probíhat v budově Základní školy a mateřské školy Srubec v ulici Slunečná 1 100 v ředitelně školy

                             od 7:30 do 11:00 

 

Přihlášky obdržíte na místě.

 

 

 

 

 

 SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKONÍ ROK 2023/2024 

Vážení rodiče,

od 4.9.2023 otvíráme dvě první třídy s kapacitou 2x20 žáků.

Hlavním kritériem přijetí byla spádovost žáků podle bydliště a kapacita tříd v nové budově školy.

 

Z1/2023 - ZŠ

Z2/2023 - ZŠ

Z5/2023 - ZŠ

Z6/2023 - ZŠ

Z7/2023 - ZŠ

Z8/2023 - ZŠ

Z9/2023 - ZŠ

Z10/2023 - ZŠ

Z12/2023 - ZŠ

Z13/2023 - ZŠ

Z15/2023 - ZŠ

Z17/2023 - ZŠ

Z18/2023 - ZŠ

Z20/2023 - ZŠ

Z21/2023 - ZŠ

Z22/2023 - ZŠ

Z23/2023 - ZŠ

Z24/2023 - ZŠ

Z25/2023 - ZŠ

Z26/2023 - ZŠ

Z27/2023 - ZŠ

Z28/2023 - ZŠ

Z29/2023 - ZŠ

Z30/2023 - ZŠ

Z31/2023 - ZŠ

Z32/2023 - ZŠ

Z33/2023 - ZŠ

Z36/2023 - ZŠ

Z37/2023 - ZŠ

Z38/2023 - ZŠ

Z39/2023 - ZŠ

Z40/2023 - ZŠ

Z41/2023 - ZŠ

Z42/2023 - ZŠ

Z43/2023 - ZŠ

Z44/2023 - ZŠ

Z45/2023 - ZŠ

Z46/2023 - ZŠ

Z47/2023 - ZŠ

Z48/2023 - ZŠ

 

Rozhodnutí o přijetí vydáváme proti podpisu v ředitelně školy od 13.4. do 21.4.2023 od 7:00 do 14:00.

Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme poštou.

Společná schůzka pro rodiče budoucích prvňáků proběhne 5.6.2023 v 16:00 v 1.patře ZŠ.

Zde rodiče dostanou potřebné informace o zahájení školní docházky a rozdělení do tříd.

Vedení školy

 


 

 ZÁPIS DO 1.TŘÍDY ZÁKLANÍ ŠKOLY

NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

   

Ředitelka ZŠ a MŠ Srubec stanovila podle § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb.

termíny k zápisu do základní školy na pondělí a úterý

3. a 4.4.2023

Zápisy budou probíhat v budově Základní školy a mateřské školy Srubec v ulici Slunečná 1 100 v 1.patře.

od 13:00 do 16:30

Zápis se týká dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy tj. obec Srubec.

Zapsány do 1.třídy budou děti, které:

  • dovrší věku šesti let do 31. srpna 2023 a děti, které měly odklad školní docházky.

Předběžně (na žádost zákonných zástupců) budou zapsány i děti, které:

  • dovrší 6 let věku do 31. 12. 2023 (podmínkou přijetí těchto dětí je doporučující vyjádření                                                                            školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny)
  • dovrší 6 let věku do 30. 6. 2024 (podmínkou přijetí těchto dětí je doporučující vyjádření                                                                                      školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře).

Do ostatních ročníků budou žáci zapsáni dle věku.

Zákonní zástupci žáka k zápisu předloží vyplněnou přihlášku a kopie následujících dokumentů:

  • žádost o přijetí (ke stažení zde)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • zákonní zástupci dětí, které měly odklad školní docházky, předloží také doklad o povolení odkladu                                                                  školní docházky v uplynulém roce
  • zákonní zástupci cizinců doklad o povolení k pobytu v ČR a doklad ověřující místo pobytu ve spádovém obvodu školy (obec Srubec)

Odklad

Podle § 37 odst. 1 školského zákona, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně

zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek

povinné školní docházky o jeden školní rok. Tato žádost však musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného

školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Vyplněnou žádost o odklad, zprávu o posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo

klinického psychologa doručí zákonní zástupci v termínu zápisu na základní školu. Odklady školní docházky se budou řešit

v ředitelně v 1.patře.

 

Tiskopis „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je ke stažení zde.

 

Tiskopisy přihlášky i žádosti o odklad budou k dispozici i u zápisů.

V případě možné karantény nebo izolace kontaktujte vedení školy.

Případné dotazy zasílejte na:  reditelka@skolasrubec.cz

 

Mgr. Vladimíra Bernasová, ředitelka školy