Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do ZŠ

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Srubec na školní rok 2021 - 2022

Seznam přijatých žáků - 1.A  školní rok 2021/2022

Z1/ 2021 - ZŠ

Z2/ 2021 - ZŠ

Z3/ 2021 - ZŠ

Z4/ 2021 - ZŠ

Z6/ 2021 - ZŠ

Z8/ 2021 - ZŠ

Z9/ 2021 - ZŠ

Z10/2021 - ZŠ

Z11/2021 - ZŠ

Z12/2021 - ZŠ

Z13/2021 - ZŠ

Z14/2021 - ZŠ

Z15/2021 - ZŠ

Z18/2021 - ZŠ

Z19/2021 - ZŠ

Z20/2021 - ZŠ

Z21/2021 - ZŠ

Z22/2021 - ZŠ

Z23/2021 - ZŠ

Z27/2021 - ZŠ

 

 

 

Na základě vládních opatření, nepříznivé epidemiologické situace a doporučení MŠMT bude zápis žáků do 1.tříd 

distančním způsobem.

Pro podání žádostí o přijetí k povinné školní docházce vyhradíme delší časový úsek z důvodu možné karantény nebo izolace.

Ředitelka ZŠ a MŠ Srubec stanovila podle § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. dny k podání žádosti k zápisu do 1. tříd ZŠ na:

                                                                           12.4. - 20.4.2021

Žádost lze doručit následujícím způsobem:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poště)
 • osobním podáním ve škole

Zápis se týká dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy tj. obec Srubec.

Zapsány budou děti, které:

 • dovrší věku šesti let do 31. srpna 2021 a děti, které měly odklad školní docházky.

Předběžně (na žádost zákonných zástupců) budou zapsány i děti, které:

 • dovrší 6 let věku do 31. 12. 2021 (podmínkou přijetí těchto dětí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny)
 • dovrší 6 let věku do 30. 6. 2022 (podmínkou přijetí těchto dětí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře).

 

Zákonní zástupci žáka doručí přihlášku a kopie následujících dokumentů:

 • žádost o přijetí (ke stažení zde)
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz
 • zákonní zástupci dětí, které měly odklad školní docházky, předloží také doklad o povolení odkladu školní docházky v uplynulém roce
 • zákonní zástupci cizinců doklad o povolení k pobytu v ČR a doklad o trvalém bydlišti.

Odklad

Podle § 37 odst. 1 školského zákona, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Tato žádost však musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Vyplněnou žádost o odklad, zprávu o posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa zašlou zákonní zástupci výše uvedeným způsobem v daném termínu.

Tiskopis „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je ke stažení zde.

 

Případné dotazy zasílejte na:  reditelka@skolasrubec.cz

Mgr. Vladimíra Bernasová, ředitelka školy