Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do ZŠ

 

 ZÁPIS DO ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 PRO ŽÁKY Z UKRAJINY  

 Ředitelka ZŠ a MŠ Srubec stanovila podle § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. termíny k zápisu do základní školy

  na pondělí a úterý

                                         6.6. a 7.6.2022

Zápisy budou probíhat v budově Základní školy a mateřské školy Srubec v ulici Slunečná 1 100 v ředitelně školy

                             od 13:00 do 16:30

Zápis se týká dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy tj. obec Srubec.

Zapsány do 1.třídy budou děti, které:

  • dovrší věku šesti let do 31. srpna 2022 a děti, které měly odklad školní docházky.

Předběžně (na žádost zákonných zástupců) budou zapsány i děti, které:

  • dovrší 6 let věku do 31. 12. 2022 (podmínkou přijetí těchto dětí je doporučující vyjádření                                                                            školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny)
  • dovrší 6 let věku do 30. 6. 2023 (podmínkou přijetí těchto dětí je doporučující vyjádření                                                                                      školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře).

Do ostatních ročníků budou žáci zapsáni dle věku.

Zákonní zástupci žáka k zápisu předloží vyplněnou přihlášku a kopie následujících dokumentů:

  • žádost o přijetí (ke stažení zde)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • zákonní zástupci dětí, které měly odklad školní docházky, předloží také doklad o povolení odkladu                                                                  školní docházky v uplynulém roce
  • zákonní zástupci cizinců doklad o povolení k pobytu v ČR a doklad o trvalém bydlišti.

Odklad

Podle § 37 odst. 1 školského zákona, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně

zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek

povinné školní docházky o jeden školní rok. Tato žádost však musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného

školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Vyplněnou žádost o odklad, zprávu o posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo

klinického psychologa doručí zákonní zástupci v termínu zápisu na základní školu. Odklady školní docházky se budou řešit

v ředitelně v 1.patře.

 

Tiskopis „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je ke stažení zde.

 

Tiskopisy přihlášky i žádosti o odklad budou k dispozici i u zápisů.

V případě možné karantény nebo izolace kontaktujte vedení školy.

Případné dotazy zasílejte na:  reditelka@skolasrubec.cz

 

Mgr. Vladimíra Bernasová, ředitelka školy