Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do ZŠ

 

 

  


 VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1.TŘÍDY

Přijatí žáci:

Z2/2024 - ZŠ

Z3/2024 - ZŠ

Z5/2024 - ZŠ

Z6/2024 - ZŠ

Z7/2024 - ZŠ

Z8/2024 - ZŠ

Z9/2024 - ZŠ

Z10/2024 - ZŠ

Z11/2024 - ZŠ

Z12/2024 - ZŠ

Z13/2024 - ZŠ

Z15/2024 - ZŠ

Z16/2024 - ZŠ

Z17/2024 - ZŠ

Z18/2024 - ZŠ

Z20/2024 - ZŠ

Z21/2024 - ZŠ

Z22/2024 - ZŠ

Z25/2024 - ZŠ

Z26/2024 - ZŠ

Z27/2024 - ZŠ

Z28/2024 - ZŠ

Z29/2024 - ZŠ

Z30/2024 - ZŠ

Z31/2022 - ZŠ

Z32/2024 - ZŠ

Z33/2024 - ZŠ

Z34/2024 - ZŠ

Z35/2024 - ZŠ

Z36/2024 - ZŠ

Z37/2024 - ZŠ

Z38/2024 - ZŠ

Z39/2024 - ZŠ

Z40/2024- ZŠ

Z41/2024 - ZŠ

Z42/2024 - ZŠ

Z44/2024 - ZŠ

Z45/2024 - ZŠ

Z48/2024 - ZŠ

Z49/2024 - ZŠ

Z50/2024 – ZŠ

Z51/2024 - ZŠ

Nepřijatí:

Z4/2024 – ZŠ

Z47/2024 – ZŠ

S odkladem:

Z1/2024 - ZŠ

Z14/2024 – ZŠ

Z19/2024 – ZŠ

Z23/2024 - ZŠ

Z24/2024 – ZŠ

Z43/2024 – ZŠ

Z46/2024 - ZŠ

Rozhodnutí o přijetí budeme vydávat od 17.4. do 18.4.2024 v ředitelně školy od 7:00 do 15:00.

 

 

 ZÁPIS DO 1.TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

   

Ředitelka ZŠ a MŠ Srubec stanovila podle § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb.

termíny k zápisu do základní školy na čtvrtek a pátek

4. a 5.4.2024

Zápisy budou probíhat v budově Základní školy a mateřské školy Srubec v ulici Slunečná 1 100 v 1.patře.

od 13:00 do 16:30

Zápis se týká dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy tj. obec Srubec.

Zapsány do 1.třídy budou děti, které:

  • dovrší věku šesti let do 31. srpna 2024 a děti, které měly odklad školní docházky.

Předběžně (na žádost zákonných zástupců) budou zapsány i děti, které:

  • dovrší 6 let věku do 31. 12. 2024 (podmínkou přijetí těchto dětí je doporučující vyjádření                                                                            školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny)
  • dovrší 6 let věku do 30. 6. 2025 (podmínkou přijetí těchto dětí je doporučující vyjádření                                                                                      školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře).

Do ostatních ročníků budou žáci zapsáni dle věku.

Zákonní zástupci žáka k zápisu předloží vyplněnou přihlášku a kopie následujících dokumentů:

  • žádost o přijetí (ke stažení zde)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • zákonní zástupci dětí, které měly odklad školní docházky, předloží také doklad o povolení odkladu                                                                  školní docházky v uplynulém roce
  • zákonní zástupci cizinců doklad o povolení k pobytu v ČR a doklad ověřující místo pobytu ve spádovém obvodu školy (obec Srubec)

Odklad

Podle § 37 odst. 1 školského zákona, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně

zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek

povinné školní docházky o jeden školní rok. Tato žádost však musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného

školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Vyplněnou žádost o odklad, zprávu o posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo

klinického psychologa doručí zákonní zástupci v termínu zápisu na základní školu. Odklady školní docházky se budou řešit

v ředitelně v 1.patře.

 

Tiskopis „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je ke stažení zde.

 

Tiskopisy přihlášky i žádosti o odklad budou k dispozici i u zápisů.

V případě možné karantény nebo izolace kontaktujte vedení školy.

Případné dotazy zasílejte na:  reditelka@skolasrubec.cz

 

Mgr. Vladimíra Bernasová, ředitelka školy